Informace uvedené na těchto internetových stránkách slouží pouze k všeobecným informačním účelům. Tyto informace poskytuje společnost Pulsar Expo s.r.o., a přestože usilujeme o to, aby tyto informace byly neustále aktuální a správné, ve vztahu k úplnosti, přesnosti, spolehlivosti, vhodnosti nebo dostupnosti těchto internetových stránek ani informací, produktů, služeb nebo souvisejících grafických prvků na těchto internetových stránkách uvedených nečiníme žádná prohlášení ani neposkytujeme žádné záruky, výslovné ani mlčky předpokládané a k žádnému účelu. Jakékoli vaše spoléhání se na tyto informace je tudíž výhradně na vaše vlastní riziko. Společnost Pulsar Expo s.r.o. v žádném případě neponese odpovědnost za žádnou ztrátu ani škodu, mimo jiné včetně nepřímých nebo následných ztrát či škod, ani za žádnou ztrátu či škodu vyplývající ze ztráty dat nebo z ušlého zisku v důsledku používání nebo v souvislosti s používáním těchto internetových stránek.

Prostřednictvím těchto internetových stránek můžete vstoupit na jiné internetové stránky, které se nacházejí mimo kontrolu společnosti Pulsar Expo s.r.o. Na povahu, obsah ani dostupnost těchto internetových stránek nemáme žádný vliv. Uvedení jakýchkoli hypertextových odkazů neznamená nutně doporučení ani podporu názorů na příslušných internetových stránkách vyjádřených.

Děláme všechno pro to, aby tyto internetové stránky neustále fungovaly bez problémů. Společnost Pulsar Expo s.r.o. však nepřijímá a neponese žádnou odpovědnost za dočasnou nedostupnost těchto internetových stránek z technických důvodů nacházejících se mimo naši kontrolu.