Specializujeme se na dodávky zvláštních vozidel a zvláštního vybavení, informačních technologií a softwaru vládním orgánům po celém světě, včetně v rámci mezinárodních projektů technické pomoci financovaných dárcovskými organizacemi Evropské unie a Spojených států amerických. Rovněž provádíme přestavbu a znovuvybavení vozidel, jestliže to naši klienti vyžadují.

Některé z našich projektů se realizují ve spolupráci s našimi mezinárodními partnery. V těchto případech vystupujeme jako vůdčí subjekt zajišťující plnou podporu mezinárodních dodávek příslušnému státu a nesoucí veškerá finanční rizika.

Naše nejnovější zkušenosti