Dodáváme speciální vozidla a speciální zařízení státním orgánům v mezinárodním měřítku. Většina našich projektů je prováděna pod záštitou programů financovaných mezinárodními dárcovskými organizacemi. Většina našich projektů se realizuje v rámci programů financovaných mezinárodními dárcovskými organizacemi. Naše dodávky jsou určeny především pro obranné a donucovací orgány zemí, které jsou jejich příjemci. Veškeré naše dodávky se realizují na základě zakázek udělených v rámci transparentních mezinárodních výběrových řízení, která probíhají v souladu s pravidly a předpisy mezinárodních dárcovských organizací.

Na některých našich projektech pracujeme společně (v rámci konsorcia) s našimi mezinárodními partnery. V těchto případech vystupujeme zpravidla jako vůdčí subjekt zajišťující plnou podporu mezinárodních dodávek příslušnému státu a nesoucí veškerá finanční rizika. Součástí naší práce je poskytování komplexního poradenství o veškerých záležitostech týkajících se dodávky, přípravy zadávací dokumentace a veškerých podkladů, jakož i realizace zakázek v příslušném státě.

Našim klientům poskytujeme rovněž poradenství a plnou podporu v souvislosti s jejich komplexními mezinárodními dodávkami, včetně nákupu, dopravy, celního odbavení, přestavby a znovuvybavení vozidel a realizace projektu v cílové zemi.

Díky našim rozsáhlým zkušenostem, technické odbornosti, efektivnímu řízení projektů a finanční kapacitě jsme schopni realizovat jakékoli komplexní mezinárodní projekty na dodávky širokého spektra produktů a služeb po celém světě.